Συγκέντρωση γονέων: Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, 15:00 – 18:00