Τελική Γιορτή: Πέμπτη 8/6, 7 μ.μ, Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου