Κυριακή 25 Μαρτίου: Παρελαύνουμε στην Αγ. Παρασκευή!