Παρ.13/12, 3-7μμ, Ενημέρωση Γονέων & Χριστουγεννιάτικο Παζάρι