Γράφουμε

Ένα πρόσωπο που θαυμάζω

Απ’ τους μαθητές της Δ’ Τάξης.