Γράφουμε

Εγώ, ο Λεονάρντο

Απ’ όλους τους μαθητές της ΣΤ.