Ειδήσεις

Τελική Γιορτή

Ο Γύρος του κόσμου σε 80 μέρες,
χίλιες εννιακόσιες είκοσι ώρες,
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια λεπτά και…
δευτερόλεπτα πολλά!
Τικ! Τακ! Τικ! Τακ!
Ξεκινάμε;
Σας περιμένουμε!

Τα Σολωμάκια


Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019. Ώρα 7 μ.μ.
Θέατρο Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης

Για να έρθετε στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης συμβουλευτείτε τον κάτωθι χάρτη