22/11/17 Νερό και ιδιότητες

Τα παιδιά της Β΄ Τάξης παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νερό και ιδιότητες» που οργάνωσε η ομάδα ΔΡΩ.