Γράφουμε

C’est mon pote !

Απ’ τους μαθητές των Γαλλικών.