Θέατρο

English is fun

Έξω από την τάξη, χωρίς θρανία, ελεύθεροι στο χώρο, με κίνηση, κόκκινα μάγουλα και δυνατή φωνή, βλέπουμε την αγγλική γλώσσα να γίνεται «εργαλείο» για το παιχνίδι μας, «μέσο» της χαράς μας, «τρόπος» έκφρασης των συναισθημάτων μας!

Παραδοσιακά παιχνίδια κι ασκήσεις από τον κώδικα του θεατρικού παιχνιδιού βοηθούν να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον προφορικό λόγο, είτε ως κατανόηση, είτε ως παραγωγή. Στόχος είναι να υποδεχτούν τη γλώσσα με τρόπο ευχάριστο και να την τοποθετήσουν εκεί που πραγματικά βρίσκεται, στην αληθινή ζωή!