Εργασίες

Εργασίες, μικρότερες και μεγαλύτερες…

Διαβατήριο

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Η Διώρυγα του Σουέζ 2

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Η Διώρυγα του Σουέζ 1

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Μεταρρυθμιστική Λέσχη 3

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Μεταρρυθμιστική Λέσχη 2

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Μεταρρυθμιστική Λέσχη 1

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Διαβατήριο και βίζα

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Βομβάη

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Οι ερυθρόδερμοι της Αμερικής

Από το δικό μας… Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής

Από τους μαθητές των Εργαστηρίων, Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, 2016-17

Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας

Από τον Αρχαιολογικό χώρο.

Από κείνες που ξεφυλλίζουμε ξανά στο σπίτι, ανασυνθέτοντας τα όσα έχουμε μάθει…