Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας ξεκινάει από την πρώτη τάξη υποχρεωτικά με μία ώρα κάθε μέρα. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Βρετανικό Συμβούλιο, ο επίσημος φορέας οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων Αγγλικής γλώσσας. Στις τρεις τελευταίες τάξεις οι μαθητές μας μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Young Learners (YLE) του πανεπιστημίου του Cambridge – Starters, Movers (A1) και Flyers (A2) – καθώς επίσης στο επίπεδο Α2 (ΚΕΤ) και Β1 (ΡΕΤ) εφόσον το επιθυμούν. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Βρετανικό Συμβούλιο το σχολείο μας λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για τις εν λόγω εξετάσεις.