Ξένες Γλώσσες

Γαλλικά

Το σχολείο μας αποτελεί μέρος του δικτύου συνεργατών του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών που είναι ο επίσημος φορέας οργάνωσης των εξετάσεων DELF και DALF στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη συνεργασία μάς βοηθάει στην προσπάθειά μας να προάγουμε τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα (συμμετοχή στο διαγωνισμό γαλλοφωνίας, ταξίδια στη Γαλλία). Η δεύτερη ξένη γλώσσα είναι προαιρετική από την Δ’ δημοτικού και υποχρεωτική στο σχολικό πρόγραμμα της Ε’ και της Στ’. Ύστερα από τρία χρόνια όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF επιπέδου Α1.