Οι εκδόσεις μας

Τα σχολικά μας βιβλία, η Γραμματική και τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Φυσική, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά μας καθώς και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στις επισκέψεις μας στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους. Η Θεογονία και οι Άθλοι του Ηρακλή. Η Βιολογία, η Ανθρωπολογία και η Γεωγραφία μας. Οι διασκευές μας σε ελληνικά και γαλλικά έργα για τις «ανάγκες» των θεατρικών μας παραστάσεων.


Τάξη Α’

Τάξη Β’

Τάξη Γ’

Τάξη Δ’

Τάξη Ε’

Τάξη ΣΤ’

Αγγλικά

Γαλλικά

Θέατρο