Στο σχολείο

Υπολογιστές

…δεν είναι μόνο παιχνίδι, είναι εργαλείο που θα μας δώσει πολλά και θα μας βοηθάει καθημερινά… μαθαίνουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά… ψηφιακοί καιροί, ψηφιακά αρμενίζουμε…