Στο σχολείο

Γλώσσες

…μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, ταξιδεύουμε σε ξένους κόσμους, γνωρίζουμε ήχους, συνήθειες, πολιτισμούς, γεύσεις, τόπους…